Stomatološka protetika i implantologija nadopunjuju se i čine jednu novu cjelinu, ali daleko prije stomatološke implantologije protetika je bila jedina grana kojom se mogao nadomjestiti izgubljeni zub ili više njih.

Protetika se dijeli u dvije osnovne skupine, a to su fiksna i mobilna protetika koje se često nadopunjuju ako se radi o kombiniranim radovima.