Vršimo sve oralno-kirurške zahvate od čega su najčešći: Vađenje zubi i umnjaka, apikotomija, podizanje dna sinusa, nadogradnja koštanih grebena, kirurgija mekih tkiva.

Sve oralno–kirurške zahvate vršimo uz lokalnu anesteziju te po najsuvremenijim principima uz uporabu najboljih materijala