Pod mobilnom protetikom smatramo proteze koje se po potrebi mogu skinuti radi higijene i relaksacije sluznice. Mobilna protetika zahtijeva period privikavanja i suradnju pacijenta pošto je higijena mobilno protetskih radova jako bitna za dugovječnost samog rada. Postoje potpune i djelomične proteze, gdje se potpune proteze koriste kada je pacijentova čeljust potpuno bezuba, dok kod djelomičnih proteza imamo parcijalnu bezubost, a pacijent nije kandidat za fiksno protetsku terapiju ili implantološku terapiju. Mobilna proteza kod kombiniranih radova može biti vezana za zube kvačicama ili kopčama pri čemu su kopče estetski i funkcionalno puno bolje i dugovječnije, a i sam osjećaj u ustima je prirodniji.