Koronektomija je zahvat prilikom kojeg uklanjamo krunu zuba, dok korijen ostavljamo u kosti. Indikacija za koronektomiju su zubi čiji su korijeni u komunikaciji sa mandibularnim kanalom, kako ne bi došlo do povrede donjeg alveolarnog živca.