Cirkon-keramičke krunice i mostovi odlikuju se biokompatibilnošću i preciznošću, a pritom se zadržava prirodna estetika zuba. Bijela boja
cirkona je podloga na kojoj keramički omotač daje prirodnu boju budući da oponaša transparentnost prirodnog zuba. One se preporučuju za prednje zube kako bi se zadržala vrhunska estetika tih zuba.