Augmentacija tvrdih i mekih tkiva su postupci u oralnoj i parodontalnoj kirurgiji koji nam služe da nadogradimo kost i/ili pripadajuće zubno meso u regiji gdje ono nedostaje nakon dugogodišnjeg gubitka okolnog tkiva te jednog ili više zubi. Svrha tih zahvata je dobiti dobar koštani greben sa zdravim zubnim mesom za postavu dentalnih implantata ili oko zubi kojima je parodontitis oštetio okolno tkivo. Često puta ako stanje dopušta je moguće izvršiti postavu dentalnih implantata s augmentacijom koštanog grebena u jednom zahvatu te se time skraćuje broj zahvata koji se trebaju izvršiti za uspješnu terapiju.